Громадські слухання

Миколаївська міська рада Слов’янського району Донецької області повідомляє про початок процедури громадських слухань проекту Генерального плану території м. Миколаївка Слов’янського району Донецької області поєднаного з планом зонування території  відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555.

Необхідність розробки нового генерального плану обумовлена змінами, які відбуваються в соціально-економічній діяльності країни.

З урахуванням нової законодавчої бази, постала необхідність удосконалення управління територіальним розвитком населеного пункту на основі сучасного містобудівного законодавства, врахування нових соціально-економічних та містобудівних передумов, пов’язаних з процесами приватизації загальнодержавного майна, земель міста, інше. Зазначені фактори,  а також недостатність територіальних резервів для розвитку міста в існуючих межах населеного пункту, обумовили розробку нового генерального плану міста.

Генеральний план виконується відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 28.10.2016р. № 06-XII-7 «Про розроблення містобудівної документації (генерального плану території м. Миколаївка з планом зонування)».

Замовник розробки – Виконавчий комітет Миколаївської міської ради Слов’янського району Донецької області.

Генеральний проектувальник – ДП «НДПІ містобудування» м.Київ.

Матеріали проекту  Генерального плану м. Миколаївка знаходяться в приміщенні Миколаївської міської ради, за адресою: вул. пл. Енергетиків 2/14 м. Миколаївка Слов’янського .району Донецької області.

Матеріали проекту Генерального плану також розміщені на сайті  www. mykolaivka-rada.gov.ua .

Пропозиції до проекту Генерального  плану приймаються з 08.09.2017 р. до 08.10.2017 р. за адресою:    вул. пл. Енергетиків 2/14 м. Миколаївка Слов’янського .району Донецької області

Пропозиції надаються фізичними та юридичними особами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистим підписом, назви та адреси юридичної особи і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.