Про проведення конкурсу

 

УМОВИ

проведення  конкурсу на кращий проект опорної школи

 

І. Мета і завдання Конкурсу

Конкурс проводиться з метою виявлення, підтримки творчо працюючих педагогічних колективів, їх керівників, поширення здобутків щодо створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи.

 

Завдання Конкурсу:

1. Виявлення ефективної моделі опорної школи як центру освітнього округу, діяльність якої спрямовано на створення умов для здобуття громадянами якісної загальної середньої освіти, упровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості;

2. Визначення кращого проекту опорної школи та заохочення її діяльності;

3. Ппоширення перспективного педагогічного досвіду кращої опорної школи.

 

ІІ. Керівництво Конкурсом

 

Організаційне забезпечення та проведення Конкурсу здійснює конкурсна комісія із визначення опорного навчального закладу та   загально - організаційний відділ виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

 

ІІІ. Терміни проведення та учасники Конкурсу

 

1. Конкурс проводиться в один етап у період з 23 до 31 березня 2017 року;

2. Учасниками Конкурсу є загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів Миколаївської  міської об’єднаної територіальної громади ;

3. Матеріали учасників етапу Конкурсу подаються школами до конкурсної комісії до 29 березня 2017 року.

 

ІV. Умови участі в Конкурсі

1. Для участі у Конкурсі до оргкомітету подаються такі матеріали:

− заявка;

− опис проекту опорної школи (до 10 сторінок);

− відеопрезентація школи на доступних носіях (до 7 хвилин);

− додаткові ілюстративні матеріали.

2. Матеріали Конкурсу повинні розкривати такі складники:

− структуру опорного закладу (кількість суб’єктів – не менше 3);

− творчий портрет керівника опорної школи;

− якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

− план розвитку навчального закладу на 3 роки;

− науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

− профілі навчання, поглиблене вивчення предметів;

− раціональність використання варіативної частини у відповідності до профілів навчання;

− результативність роботи навчального закладу за такими критеріями: результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

− створення системи виховної роботи в школі;

− відомості про кількість учнів:

Назва закладу

Кількість учнів, які навчаються у закладі

Кількість учнів, які підвозяться

(будуть підвозитися)

до опорної школи

Опорна школа

 

 

Суб’єкт освітнього округу

 

 

Школа, яка може стати філією

 

 

Разом:

 

 

 

− наявність паралелей вище 4 класу;

− наявність Інтернет − ресурсу опорного закладу;

− наявність та потреба транспорту для підвезення учнів до опорних шкіл;

− зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання;

− матеріально-технічна база: навчальні кабінети фізики, хімії, біології, географії, інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них, доступ до швидкісного Інтернету, наявність локальної мережі) та інші лабораторії, навчальні майстерні забезпечені відповідним обладнанням; класи з комп’ютерним і мультимедійним обладнанням; шкільний методичний кабінет; спортивні об’єкти з відповідним обладнанням; актова зала; бібліотека з укомплектованим бібліотечним фондом підручників, науково-методичною, художньою та довідковою літературою; їдальня (вказати кількість посадочних місць); внутрішні туалети.

3. Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1.  Обов’язково додається електронна версія

 

                   V. Підбиття підсумків Конкурсу

 Підбиття підсумків Конкурсу відбудеться 31 березня 2017 року

 

VI .Порядок проведення конкурсу

1. Для проведення конкурсу рішенням Миколаївської міської ради  від 23.03.2017 № 18-ІІІ-8 створена конкурсна комісія.

2. Підсумки конкурсу узагальнюються рішенням сесії Миколаївської міської ради.