Новини » Інформація

Інформація

Щодо сплати податків за 2017 рік

14021900 - Акцизний податок з виробленого в Україні пального

14031900 - Акцизний податок з ввезенного на митну територію України пального

14040000 - Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібной підакцизних товарів

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки , сплачений юридичними особами, які є власними об'єктів житлової нерухомості

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки , сплачений фізичними особами, які є власними об'єктів житлової нерухомості

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки , сплачений фізичними особами, які є власними об'єктів нежитлової нерухомості

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки , сплачений юридичними особами, які є власними об'єктів нежитлової нерухомості

18010500 Земельний податок з юридичних осіб

18010600 Орендна плата з юридичних осіб

18010700 - Земельний податок з фізичних осіб

18010900 - Орендна плата з фізичних осіб

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

18040100 - Плата за притбання торгового патенту на здяйснення роздрібної торговлі, сплачена фізичними особами

18040200 - Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами

18040600- За осуществление торговой деятельности

18040700 - Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена юридичними особами

18040900 - Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена юридичними особами

18041400 - Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена юридичними особами

14070900 - Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення торговельної

11010100 - Налог с доходів найманих працівників

11010400 -Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті

11010500 - Податок з доходів фізичних осіб від отримання платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів,майнових чи немайнових прав

11020202 - налог на прибыль

11010200 - Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

21081500 - Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства
у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

22090100 - Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів на спадщину і дарування

22012500 - Плата за надання інших адміністративних послуг

24060300 - Інші надходження

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільскогосподарського призначення, що пребувають  у державній або комунальній власності

19010100-Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

24062100 -Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

 

 

Опубліковано: 05.02.2018, 11:37