Новини » Інформація

Інформація

 Виконавчий  комітет  Миколаївської  міської  ради  Слов’янського  району  Донецької   області   інформує:

           Право дитини на сім’ю прописане всіма  законами. І це не лише законодавча норма, а й закон природи. Тільки в сім’ї  дитина пізнає  любов, почуває себе щасливою, вчиться будувати власну сім’ю, адже батьки не тільки дають їй життя, а й відповідають за догляд та виховання, передають досвід поколінь, прищеплюють моральні цінності та духовність, задовольняють щоденні потреби.

         Діти повинні зростати в сім’ях  рідних батьків, але, коли це неможливо, альтернативою біологічній родині може слугувати інша сім’я.  Одна   із  форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування-  це  влаштування   дітей   до  дитячих будинків сімейного  типу.

          Постановою   КМУ від 18.04.2018р. №300, затверджено зміни, що  вносяться  до постанови КМУ від 15.11.2017р. №877 ‘’Про затвердження  Порядку та умов  надання у 2018році  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та  приміщень для розвитку сімейних  та інших  форм виховання, наближених  до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа’’.

 Дитячий будинок сімейного типу - окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менш як п'яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

         Метою створення дитячого будинку сімейного типу є забезпечення належних умов для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

 Ознаки дитячою будинку сімейного типу

      До дитячого будинку сімейного тину на виховання та спільне проживання приймається від п'яти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони виховуються у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження вивчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-IV рівня акредитації -- до його закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.

      На підставі рішення про створення дитячого будинку сімейного типу між батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення про його створення, укладається угода.

      Дитячий будинок сімейного типу комплектується дітьми протягом дванадцяти місяців з дня створення. Контроль за його комплектуванням здійснює місцева служба у справах дітей.

      За вихованцями зберігаються раніше призначені аліменти, пенсія, інші види державної допомоги. Суми коштів, що належать вихованцям як пенсія, аліменти чи інші види державної допомоги, переходять у розпорядження батьків-вихователів і витрачаються на утримання вихованців.       

      Батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу виплачується грошове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Питання захисту житлових прав батьків-вихователів та осіб, які проживають з ними, регулюються угодою.

   Матеріальне забезпечення дитячого будинку сімейного типу

             Фінансування дитячого будинку сімейного типу здійснюється за рахунок видатків державного бюджету в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Розмір державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Державна соціальна допомога і грошове забезпечення виплачуються щомісяця не пізніше 20 числа за місцем проживання дитини у дитячому будинку сімейного типу батькам-вихователям через державні підприємства поштового зв'язку або перераховуються на особові рахунки обох батьків-вихователів у банківській установі за їх вибором. Заощаджені протягом року бюджетні кошти вилученню не підлягають і використовуються батьками-вихователями для задоволення потреб вихованців у наступному році.

 

Опубліковано: 14.05.2018, 14:56