Новини » Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб інформує!

Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб інформує!

Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб інформує!

  Порядок проведення реєстрації /зняття з реєстрації місця проживання регламентується «Правилами реєстрації місця проживання» № 207 від 02.03.2016 року.

   Так, пп.5.18 та п.26 вказаних вище Правил встановлено, що разом із заявою про реєстрацію місця проживання або заявою про зняття з реєстрації, особою або ії представником також подається  військовий квіток або посвідчення про приписку ( для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

   Пунктом 58 «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 921 від 07.12.2016 органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб: здійснюють реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і  військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок районних (міських) військових комісаріатів про зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем проживання

   Вiдповiдно до п. 4 «Положення про військовий квиток рядового,
сержантського i старшинського складу», затвердженого указом Президента України № 582/2016 вiд 30 грудня 2016 року, військовий квиток рядового, сержантського i старшинського складу являє собою зшиту внакидку нитками книжечку розміром 88 х 125 мм, що має тверду обрiзну з закругленими кутами обкладинку, обтягнуту бумвiнiлом темно-зеленого кольору, i 32 сторінки (див. додаток № 1).

   Пунктом третім «Положення про військовий квиток офіцера запасу», затвердженого наведеним  вище указом Президента України, військовий квиток офiцера запасу являє собою зшиту внакидку нитками книжечку розмiром 80 х 107 мм, що має тверду обрiзну з закругленими кутами обкладинку, обтягнуту бумвiнiлом синього кольору, i 32 сторінки (див. додаток №2).

   У вiдповiдностi до п. 1 «Порядку виготовлення, видачi та знищення тимчасового посвiдчення військовозобов' язаного», затвердженого наказом Міністерства оборони України № 610 вiд 21.11.2017 року, тимчасове посвiдчення вiйськовозобов' язаного (далi - тимчасове посвiдчення) є документом, що посвідчує особу вiйськовозобов' язаного, який перебуває у запасi осiб офiцерського складу або осiб ,рядового, сержантського i старшинського складу (далi вiйськовозобов'язаний), та визначає належнiсть його власника до виконання військового обов'язку, Крім того, абзацом другим п. 2 наведеного Порядку встановлено, що тимчасове посвiдчення виготовляється з цупкого паперу i має розмiр 145 х 210 мм. Змiст пунктiв 1-10 друкуєтъся на лицьовому боці тимчасового посвiдчення, 11 - 15 - на його зворотному боцi. У верхнiй лiвiй частинi лицьового боку тимчасового посвiдчення вклеюсться кольорова фотокартка його власника розмiром 35 х 45 мм, яка засвідчуєтъся гербовою мастиковою печаткою районного (міського) вiйськового комісартату, вiдповiдного органу Служби безпеки Украни, пiдроздiлу Служби зовнішньої розвiдки Украни. Згiдно п. 2 наказу Мінітерства оборони України № 610 вiд 21.11.20 17 року, тимчасовi посвiдчення, виготовленi та виданi вiйськовозобов' язаним до набрання чинності цим наказом, вважаються дiйсними (див. додатки №3 та № 4).

   Зразок посвічення про приписку до призинної дiльницi затверджено постановою Кабiнету Міністрів України № 352 вiд 21 березня 2002 року (iз вiдповiдними змiнами та доповненнями) (див. додаток № 5). Інші документи, що визначають належнiсть громадянина до вiйськового облiку,  а саме довідки, обліково-послужні картки є недійсними та підлягають заміні на військово-облікові документи встановленої форми.

   Відповідно до п. 11 «Правил реєстрації мiсця проживання», орган реєстрації вiдмовляє в ресстрації/зняті з реєстрації мiсця проживання, якщо особа не подала необхiдних документiв або iнформацiї; у поданих документах мiстяться недостовiрнi вiдомостi або поданi документи є недійсними.

   З огляду на викладене, працiвники органу реестрації повинні направляти вiйськовозобов' язаних та призовникiв до вiйськового комісаріату для проставляння вiдповiдних вiдмiток у вiйськово-облiкових документах, якщо особа знімаєтъся з реєстрації у зв' язку з вибуттям до iншоi адміністративно-териториальної одиницi або прибуває з iншої мiсцевостi.Також в разi звернення до  вiддiлу реєстрації громадян. з питань перереєстрації мiсця проживання особи в межах однієї адміністративно-териториальної одиницi, військово-облікові  документи яких пошкоджено або невстановленої форми, разом iз відмовою у проведення реестрації/знятті з реестрації мiсця проживання направляються таки особи до Слов'янського об’єднаного мiського вiйськового комісаріату, з метою приведення вiйськово-облiкових  документів у відповідність із   нормами діючого  законодавства.

 

Опубліковано: 19.12.2018, 10:11